Така са лекували предците ни...

Практически семинар

Известно е, че тялото на всеки човек е заобиколено от аура или биополе, чиято главна функция се състои в защита на човек от различни енергоинформационни поражения. Това понятие включва в себе си всички възможни видове негативни енергийни и информационни въздействия на които е подложен почти всеки в ежедневието си – негативни мисли и емоции на другите хора, магии, уроки, проклятия, магически влияния, а също така и различни програмиращи влияния и влияние на негативни същности. Всички гореизброени фактори, без изключение са абсолютно реални в нашия свят! Целостта на нашата аура се нарушава и от собствените ни негативни мисли и емоции, стрес, геопатогенни зони, радиация, вредни електромагнитни излъчвания и други. За голямо съжаление, повечето хора са подложени ежедневно на всички тези въздействия!

Здравият човек има равна аура с яйцевидна форма. При наличието на енергоинформационни поражения аурата се изкривява, деформира се и в нея се появяват „пробойни“ – своеобразни енергийни дупки, през които може да „изтече“ енергията на човек! Нарушаването на структурата на аурата на свой ред нарушава работата на чакрите, енергийните канали (меридианите), нарушава се енергетиката на органите и системите, което става причина за много заболявания у човека! Освен това, енергоинформационните поражения на аурата могат да предизвикат и сериозни психо-емоционални проблеми – човек става неуравновесен, раздразнителен, агресивен и т.н.Под влияние на тези въздействия в живота му може да се появят и много други проблеми, свързани със семейството, работата, финансите и др.

От горе казаното следа, че възстановяване на здравето и решението на редица жизнени проблеми е невъзможно без задълбочено изчистване на енергетиката на човек от всички видове негативни въздействия и възстановяване целостта на основните енергийни структури – аура, чакри и основните енергийни потоци до норма!

Програма на семинара:

Първа част: Диагностика на енергоинформационните поражения на аурата

  • Биолокация. Авторска методика, позволяваща практически на всеки, дори на неподготвен човек, за кратко време да усвои работата с багети и махало и да се научи точно да диагностицира наличието на енергоинформационни поражения и техния източник, геопатогенна зона, влияние на същност, който и да е човек и т,.н.;

  • Диагностициране на енергоинформационни поражения на аурата с помощта на мускулно тестване;

  • Други методи за диагностика на енергоинформационни поражения.

 

Втора част: Премахване на енергоинформационни поражения и възстановяване на енергийния потенциал на човека

  • „Изчистване“ на пациента. Тази техника включва премахване на негативни въздействия от човек с помощта на свещ и определени молитви и мантри;

  • Изчистване на аурата на човек от енергоинформационни поражения, а също и локализирано изчистване на конкретен орган и система на организма с помощта на восък или олово;

  • Енергоинформационно изчистване на чакровата система на човек;

  • Диагностика и изчистване на основните енергийни потоци на човек (възходящ земен и низходящ космичен) ;

  • Енергийни методи за изчистване на аурата и чакровата система на човек от енергоинформационни поражения;

  • Поставяне на защита.

Семинарът се провежда за всички желаещи, независимо от нивото им на подготовка!

Заяви участие за този семинар

CAPTCHA
Моля потвърдете, че не сте робот.