Сертификати

Диплома за учител по Ангелска терапия от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършено 1во ниво АРОЛО от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършено 2ро ниво АРОЛО от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършено 1во ниво АРОЛО ТИФАР от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършен курс АРОЛО ТИФАР 2ро ниво от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършено 1во ниво по Активна Духовна Терапия от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършено 2ро ниво по Активна Духовна Терапия от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършено 3то ниво по Активна Духовна Терапия от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършено обучение в школа САИБ по Диалектика и философия на духовните учения при Мартин Марек Словакия

Диплома за завършено обучение в школа САИБ по Диалектика и философия на духовните учения при Мартин Марек Словакия

Диплома за завършен курс по Номерулогия при Ярослав Бако Словакия

Диплома за Учител Рейки от Международна Асоциация Рейки

Диплома за завършен курс Силва метод Словакия

Диплома за завършен курс по Висцерална Хиропрактика от А.Т. Огулов