Работа с родова карма. Хармонизация на настояще, минало и бъдеще!

Практически семинар

Творецът е надарил всеки човешки род с мощен физически, психически, интелектуален и духовен потенциал за неговото хармонично развитие. Но, векове този потенциал се е блокирал и е отслабвал, вследствие на натрупването вътре в рода и от околните - обиди, претенции, конфликти, насилие и други негативи. Ние сме едно единно цяло със своите предци, ние сме тяхно продължение, тясно сме свързани с физически, генетични, кармични и духовни възли. Именно за това всичко, което се е случило в живота на предците ни в значителна степен влияе и ще влияе на всички аспекти в живота ни, на нашето семейство и на целия ни род! Натрупаният негатив в рода води до възникването на така наречената отрицателна родова карма, която като „дамоклиев меч“ от раждането ни виси над главата ни, разрушава единството на рода, единството между потомци и предци, изключва от живота ни такъв значим, мощен и подкрепящ ни фактор, като родовия потенциал и умението ни да го използваме в значителна степен може да промени живота ни към много по-добро!

На физически план негативната родова карма се явява причина за сериозни генетични (кармични) нарушения, различни заболявания, а също и за сериозни жизнени проблеми. Вече е време да се разбере и осъзнае, че стотици наши предци, отишли си в духовния свят с обиди, претенции, с ненавист в сърцето, неразбрани, отхвърлени, непростени, очакват, кога най-накрая, в техния род ще се появи тази светла сила, която ще ги освободи от тежката мъка и ще ги върне към мира, любовта, взаимното разбиране и хармонията! Дошло е време да се разбере и осъзнае, че това е напълно възможно и именно ти можеш да станеш тази светла сила за своя род, която да направи това!

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

 • Какво е това отрицателна родова карма: възникване и последствия;

 • Класификация на видовете карма;

 • Начини за отработване на родовата карма;

 • Приоритетност на семейната карма;

 • Единствено верният път за разрешаване на различни семейни и междуличностни проблеми;

 • Отработване на кармични отношения с родителите;

 • Отработване на негативната карма на майчиния род;

 • Отработване на негативната карма на бащиния род;

 • Отработване на негативната карма на бащиния и майчиния род до първоизточника;

 • Хармонизиране на нашето бъдеще, бъдещето на семейството ни и рода ни;

 • Получаване на „ключ“ за родовата енергия и активиране на връзката с предците за укрепване на здравето ни, за успешно решаване на различни жизнени задачи и проблеми, за оказване на помощ на членовете на рода;

 • Освобождаване на „заблудени“ души от рода ни;

 • Ново виртуално раждане.

Синтезът от мощни и уникални духовни практики използвани на семинара, позволяват ефективно да се отработи личната и родова отрицателна карма, да се възстанови енергийния и духовен потенциал на рода, да се възстанови единството между членовете на рода на физическо и фино ниво. Животът на човек преминава на ново, качествено по-добро ниво. Подобрява се здравето и понякога преминават такива тежки заболявания, от които човек не е могъл да се избави по никакви други начини. И това е така, защото те са имали чисто родов, кармичен характер. Нерядко още по време на практиките, практически всички участници в семинара, усещат ясно изразени изчистващи реакции!

В резултат на това човек става успешен, хармоничен, а „ключът“ към родовата енергия и умението да се привлече помощта на предците, помагат на човек много по-бързо и успешно да се справи с различни жизнени трудности! Много е важно, че проведената работа се отразява благоприятно върху всички членове на семейството, на рода, хармонизира се и се „изчиства“ бъдещето на целия род! И не рядко се случват чудеса…

ТАЗИ ДУХОВНА ТЕХНОЛОГИЯ НЯМА АНАЛОГ В СВЕТА!

Заяви участие за този семинар

CAPTCHA
Моля потвърдете, че не сте робот.