Квантова духовна терапия

Практически семинар

Квантова духовна терапия - мигновеното изцеление е възможно!

Много специалисти по традиционна и нетрадиционна медицина, прилагайки този метод на практика свидетелстват, че тази уникална техника не само понякога твори чудеса, но води и до мигновено изцеление!

Духовни, философски и научни основи на квантовата терапия

Както е известно, нашата Вселена се състои от множество паралелни светове, един от които от духовна и езотерична гледна точка се състои от чисти фотони, квантовия свят, който носи в себе си пълната информация за цялата Вселена, за всички обекти и събития протичащи в нея, а също така и информация за миналото, настоящето и бъдещето… Свят, който едновременно е чиста Светлина и любов на Твореца! Именно този свят дава началото на всичко, което съществува във Вселената! Квантите на Чистата Светлина – фотоните, информацията и любовта на Твореца – това е първичната субстанция, от която произлиза всичко съществуващо във Вселената!

В духовната философия този квантов свят е близък до понятието „Акашови записи“, а от научна гледна точка – към понятието “физически вакуум“, описано от знаменития руски физик, академик Г.И.Шипов. На ниво на този квантов свят съществува и така наречената „квантова матрица“, съдържаща в себе си холограми („квантови образи“) на всички обекти във Вселената, включително хора, животни, растения, в тяхната идеална и съвършена форма. Тази квантова матрица представлява сама по себе си специфична информационна холограма, която се проектира и в нашия физически свят, така както и във всички паралелни светове на Вселената, които са взаимно проникващи се и взаимодействат един с друг! Тази взаимовръзка ни позволява с помощта на специални методи на квантовата медицина да влезем в контакт с квантовата матрица и да проектираме, „да пренесем“ оттам, например образа на здрав и съвършен орган (или дори на цяла система), поставяйки го върху болния. Такава проекция незабавно предизвиква в проблемния орган мощни, а понякога и мигновени лечебни трансформиращи процеси! По такъв начин, квантовата духовна медицина е уникална технология дори не за лечение, а за бърза (понякога мигновена) трансформация на проблемни органи и системи в организма!

Квантовата духовна терапия е единствения метод в света, който ни дава още няколко „ключа“ в ръцете за бързо изцеление на човек – това е специфична многомерна работа, а по-точно работа с енергийните двойници на човека на ниво други паралелни Вселени (защото човек е многомерна същност!), това е уникална работа с неговото минало и бъдеще, работа с т.н. „квантова хомеопатия“, с чиято помощ, колкото и удивително да звучи, може да се възстанови баланса на витамини, микроелементи и други необходими за човека полезни вещества в организма му до нормални граници!

В разнообразния и удивителен арсенал на квантовата духовна терапия Вие също ще намерите и ефективни методи за работа с кармични проблеми, за премахване на енергоинформационни поражения на аурата, за неутрализиране на паразитарно-инфекциозни заболявания, за изцеление на растения, животни, за бърза и ефективна корекция на проблемни жизнени ситуации и програмиране на позитивни събития в бъдещето и дори за влияние върху материални предмети!

По мое дълбоко убеждение, квантовата духовна терапия е едно от най-перспективните направления на алтернативната медицина и както е например енергийното хилърство, още един ярък пример за Божествено майсторство, които са достъпни за посветения човек!

Програма на семинара:

1.Теория и философия

- Духовни, езотерични и научни основи на квантовата медицина;

- Основоположници на квантовата духовна терапия;

- Универсална Божествена матрица;

- Многомерност на човека и енергийните му двойници;

- Ключове към мигновено изцеление на човека.

2. Практическа част

- Работа с универсални точки на Божествената матрица;

- Техника на квантова трансформация на болни органи и системи с помощта на Духовния помощник;

- Многомерна работа с човека: изцеление на енергийния двойник на човека на ниво паралелни Вселени;

- Енергийна регресия в миналото за намиране на първопричината на заболяването или жизнения проблем. „Изцеление“ на събитията в миналото

- Квантови техники за премахване на енергоинформационни поражения на аурата, неутрализиране на паразитарно-инфекционни структури и кармични програми;

- „Квантова хомеопатия“ – Божествен метод за възстановяване на биохимичните свойства на организма!;

- Квантови техники за корекция на проблемни жизнени ситуации, програмиране на позитивни събития в бъдеще и изпълняване на желания;

- Квантови техники за лечение на животни, растения, за изчистване на пространството на помещения и работа с материални предмети.

Този семинар е предназначен само за Мастер РЕЙКИ на школа „АТЛАНТИС“, тъй като максимално ефективно провеждане на гореизброените техники е възможно само при участието на Вашия личен Духовен помощник!

Помощта на Вашия Духовен помощник, без значение колко невероятно звучат възможностите на квантовата духовна медицина, винаги ще бъде гаранция за Вашия успех!

Няма аналог в света!

Заяви участие за този семинар

CAPTCHA
Моля потвърдете, че не сте робот.