АРОЛО ТЕРАПИЯ

Дата: 
събота, Август 20, 2022 - 12:00 ч. до 20:00 ч.
Място на събитието: 
Враца
Адрес: 
ул. Климент Охридски, 3, център "Меркаба"
За записване за семинар или допълнителна информация: 0899 120 312 - Мариана Охова

Курс - посвещение

Рейки на Атлантида 4-то и 5-то ниво 

само за Рейки - Мастери на школа Атлантис

Семинар: